Bài 2: Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

 

Ở bài trước chúng ta tìm hiểu sơ lược về WordPress và tải về các phần mềm cần thiết. Bài này chúng ta cùng cai dat va cau hinh wordpress trên localhost sử dụng Xampp nhé.

Cài đặt Xampp

1. Xampp là gì?

Xampp là một mã nguồn mở máy chủ web đa nền được phát triển bởi Apache Friends, bao gồm chủ yếu Apache HTTP Server, MariaDB database, và interpreters dành cho những đối tượng sử dụng ngôn ngữ PHP và Perl. Xampp là viết tắt của Cross-Plarform (đa nền tảng-X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) và Perl (P). (theo wikipedia)

2. Cài đặt Xampp

Đầu tiên,ạn hãy click đúp chuột vào file xampp-win32-5.5.38-3-VC11-installer.exe để cài đặt Xampp lên máy tính.

Tiếp theo, hãy nhất Next cho đến khi hiện lên nút Finish. Màn hình sẽ hiện ra bảng Control panel của Xampp.

cai dat va cau hinh wordpress

Để tránh phát sinh lỗi do xung đột cổng trong quá trình hoạt động, bạn cần phải đổi một cổng khác. Bạn hãy nhấn vào Config ở dòng đầu tiên, và click Apache (httpd.conf)

cai dat va cau hinh wordpress

Tìm đến dòng Listen 80 và đổi nó thành một cổng khác. Ở đây mình đổi thành cổng 81, sau đó tiến hành nhấn Ctrl + S để lưu lại cài đặt.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Bây giờ, bạn hãy nhấn vào Start ở bên cạnh dòng Apache và MySQL để bật nó lên. Nếu cả 2 dòng đều có màu xanh như hình dưới có nghĩa là các bạn đã khởi động Xampp thành công.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

 

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

1. Cài đặt WordPress

Tiến hành giải nén file wordpress-x.x.x-vi.zip ta được thư mục như hình dưới.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Bạn hãy copy thư mục wordpress trong thư mục trên và past vào thư mục C:/xampp/htdocs, bạn có thể đổi tên lại thư mục theo ý bạn, ở đây mình sẽ đổi thành hocwp.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Để kiểm tra xem wordpress đã được cài đặt thành công hay chưa, bạn hãy mở trình duyệt lên và gõ vào địa chỉ http://localhost:81/hocwp.  (với 81 là cổng đã cài đặt ở Xampp hocwp là thư mục bạn vừa copy vào). Nếu như hình dưới là bạn đã cài đặt thành công.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

2. Cấu hình cho WordPress

Bước 1: Bạn hãy click vào nút Thực hiện ngay! ở dưới cùng để bắt đầu cấu hình cho WP.

Bước 2: Bạn hãy mở một tab mới và gõ vào địa chỉ: http://localhost:81/phpmyadmin và tìm đến nút New để tạo một Database mới.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Bước 3: Hãy nhập tên cho Database. Ô bên cạnh, bạn chọn utf8_unicode_ci và nhấn vào Creat.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Bước 4: Quay lại tab đang cấu hình WordPress. Bạn hãy nhập tên Database vừa tạo ở Bước 3 vào mục Tên Cơ Sở Dữ Liệu. Mục tên người dùng bạn điền là root, mật khẩu bạn để trống, các mục còn lại bạn giữ nguyên.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Bước 5: Bạn nhấn vào nút Gửi, tiếp tục nhấn Thực thi cài đặt.

Bước 6: Bây giờ, bạn hãy điền thông tin của Website vào và nhấn Cài đặt WordPress.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Vậy là chúng ta đã cài đặt và cấu hình xong cho WordPress. Bây giờ bạn hãy nhấn vào nút đăng nhập để vào trang quản trị xem có những gì nhé.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

Hãy điền tên và mật khẩu bạn tạo ở bước 6 và click Đăng nhập.

Cài đặt và cấu hình WordPress trên localhost

 

OK, vậy là chúng ta đã cài đặt và cấu hình WordPress thành công!

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *